Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Dodávka věžového otočného jeřábu


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: BS3 s.r.o. Sídlo: Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 IČ: 05657130 Zastoupený: Martin Šoltys, jednatel Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení: • Věžový otočný jeřáb Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky. Lhůta a místo pro podání nabídky: Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 12. 2020 v 15:00 hod. Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk. Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa: Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201 E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz Předpokládaná hodnota zakázky je 7.435.800,- Kč bez DPH. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídky se podávají v českém jazyce. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 19.11.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 07.12.2020 (15:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.