Veřená zakázka

Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků u OŘ HK 2021 - 2022

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Oděvy, textil
CPV kódy:
18100000-0 - Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
Popis:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře
zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě
uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Položkový soupis dodávek – CENOVÁ NABÍDKA s tím, že
předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.09.2021