Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Demontáž 30 kusů HDV v lokalitě Ústí nad Labem a prodej z nich vyzískaných šrotovatelných dílů


Kategorie

Auto-moto, dopravaOpravy, revize a servis
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál
Auto-moto, doprava ->  Přeprava a související služby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je demontáž 30 kusů hnacích drážních vozidel a prodej z nich vyzískaných šrotovatelných dílů - Souboru („Soubor“ znamená každý soubor všech částí a příslušenství (dílů), které tvoří příslušné hnací drážní vozidlo, vyjma příslušných vyzískaných upotřebitelných dílů (VUD), když VUD budou jmenovitě určeny Zadavatelem a následný prodej Souboru šrotovatelných dílů z něho vyzískaných. Práva a povinnosti Zadavatele a Uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vzhledem k tomu, že Zadavatel nenaplňuje žádnou z definic zadavatele podle uvedeného zákona.
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 05.02.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 27.02.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.