Veřená zakázka

Demontáž 28 kusů HDV a prodej z nich vyzískaných šrotovatelných dílů

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
34913000-0 - Různé náhradní díly
Popis:

Předmětem této zakázky je demontáž 28 kusů HDV a prodej z nich vyzískaných šrotovatelných dílů - Souboru („Soubor“ znamená každý soubor všech částí a příslušenství (dílů), které tvoří příslušné HDV, vyjma příslušných vyzískaných upotřebitelných dílů (VUD), když VUD budou jmenovitě určeny Zadavatelem dle přílohy č. 1. Návrhu kupní smlouvy a následný prodej Souborů šrotovatelných dílů z něho vyzískaných), dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, Zadávací dokumentaci, Návrhu kupní smlouvy a v přílohách těchto dokumentů. Práva a povinnosti Zadavatele a uchazeče neupravené v Zadávacích podmínkách se přiměřeně řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními § 1772 až 1779 upravujících veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že uvedená zakázka a práva a povinnosti s ní související nepodléhají režimu zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je financována z vlastních zdrojů Zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.10.2021