Veřená zakázka

Datová integrace stávajících a obstarávaných technologií

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72314000-9 - Sběr a zařazování dat
Popis:

Předmětem plnění je dodávka následující technologie: Datové integrace stávajících a obstarávaných technologií a její implementace s IS. Cílem pořízení této technologie je zajištění senzoriky - datové integrace pro sledování stavu strojů, zakázek a výkonů operátorů. V současné době nejsou technologie ani jednotlivé IS společnosti Forlit, a.s. nijak integrovány. Forlit a.s. sleduje stav strojů, zakázek a výkon operátorů v papírové podobě, zapisováním do deníku stroje apod. Výroba je každý den ručně přepisována do účetního systému Pohoda. Pro získání informace o situaci v daném momentu je nutné fyzicky zajít do výroby a informace dohledat. Přítomnost operátorů na pracovišti není sledována. Cílem zadavatele je sledování produktivity jednotlivých strojů a výrobních linek, jejich vizualizace prostřednictvím SW a jejich propojení na informační systém podniku. Data ze strojů budou sbírány senzorickými čidly, která budou součástí dodávky předmětu plnění spolu s vizualizačním softwarem a propojovacím zařízením mezi nimi. Tato data se budou následně vizualizovat v dodaném SW nainstalovaném na tabletech, které se nacházejí u jednotlivých strojů a při výrobních linkách. Představou je mít na hlavní obrazovce tabletu vizualizovanou aktuální produkci na dané výrobní technologií v grafu, ze kterého bude možné rozeznat, jak dlouho stroj produkoval a jak dlouho stál kvůli různým prostojům, kolik vstupního materiálu operátor minul, vlhkost vstupního a výstupního materiálu atd. Graf musí vizualizovat produkci během jednoho dne a během jednotlivých změn. Současně je nutné, aby zařízení umožňovalo nahlédnutí do produkce v minulosti, např. rok zpět. Z grafu musí být dále jasné, která výrobní zakázka jak dlouho trvala, a který operátor na ní pracoval. V případě prostojů během produkce musí být vedoucí schopný z grafu vyčíst, o jaký druh prostoje šlo a jaké měl trvání. K tomuto grafu je nutné mít i vzdálený přístup pro vrchní management firmy, aby měl přehled, co všechno se ve firmě děje i na pracovních cestách. Sběr dat musí být propojen s podnikovým systémem Helios Orange. To nám umožní, že kliknutím na výrobní číslo zakázky v tabletu při výrobní lince se proklikáme přes výrobní příkaz až na objednávku od zákazníka. Zadavatel požaduje dodání senzoriky, řízení a vizualizačního softwaru, které umožní sledování 15ks výrobních technologií, obslužních technologií 7 ks, dávkovačů a měřidel 5 ks a jejích propojení s podnikovým IS. Více viz oznámen a ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.09.2021