Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Centralizovaný nákup kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace pro roky


Kategorie

Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Kancelář

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářského papíru a kancelářských potřeb pro Zlínský kraj a jeho zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených a stanovených v obchodních podmínkách. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v přílohách této zadávací dokumentace 2a, 2b, 2c a 2d – Specifikace zboží. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři (4) části ve smyslu ust. § 35 zákona: Část 1 veřejné zakázky: Kancelářský papír – bez požadavku na poskytování náhradního plnění Část 2 veřejné zakázky: Kancelářský papír – s požadavkem na poskytování náhradního plnění Poskytování náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Zadavatel v souladu s ust. § 38 odst. 1 ZZVZ stanoví, že zadávacího řízení v předmětné části 2 veřejné zakázky se může účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Část 3 veřejné zakázky: Kancelářské potřeby – bez požadavku na poskytování náhradního plnění Část 4 veřejné zakázky: Kancelářské potřeby – s požadavkem na poskytování náhradního plnění Poskytování náhradního plnění ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Zadavatel v souladu s ust. § 38 odst. 1 ZZVZ stanoví, že zadávacího řízení v předmětné části 2 veřejné zakázky se může účastnit pouze dodavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona o zaměstnanosti alespoň 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 05.10.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.