Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Automatizace technologického procesu firmy ORPA Papír a.s. – navíjecí a rozpichovací trny pro výrobní zařízení III – nové vyhlášení


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je dodávka navíjecích a rozpichovacích vřeten pro výrobní zařízení ALFA 250 DEN 12/130/F, PACK Industrie, Valeriane II č. 1 a č. 2 a stroj DBD Gusky. Výrobní zařízení zajišťují zadavatelovu produkci v podobě papírových trubic různých velikostí.
Jednotlivé části dodávky se skládají ze dvou segmentů – navíjecích a rozpichovacích vřeten. Navíjecí vřetena jsou určená pro výrobu papírových dutinek/trubic o různých průměrech. Rozpichovací vřetena slouží k přesnému vedení již vyrobené trubky nekonečné délky, která je v děličce uříznuta/rozpíchnuta na stanovenou délku.
Požadované průměry vřeten a jejich počet jsou definovány pro každou výrobní linku v technické specifikaci (Příloha č. 3 – Technická specifikace / Položkový rozpočet nabídky). Výkresy jednotlivých typů vřeten, celkem 8 typů, jsou součástí zadávací dokumentace (Příloha č. 5 – Výkresy předmětu plnění (1. – 8.)).
Ocel navíjecích a rozpichovacích vřeten musí splňovat minimální tvrdost navíjecích a rozpichovacích vřeten 55 HRC.

Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro dodávky budou použity pouze nové originální (nerepasované) komponenty.

Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 3 - Technická specifikace / Položkový rozpočet a Příloze č. 5 – Výkresy předmětu plnění (1. – 8.) Uchazeč musí výslovně uvést ve své nabídce, zda plní jednotlivé požadavky a parametry v této příloze (za tímto účelem využije samotnou Přílohu č. 3 - Technická specifikace / Položkový rozpočet a v ní požadované údaje doplní do tabulky).

Předmětem zakázky je dále:
• doprava do místa plnění
• zaškolení obslužného personálu

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1.200.000,- Kč bez DPH.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 07.12.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 07.01.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.