Veřená zakázka

Aspekty odpovědného veřejného zadávání v dodavatelské praxi - průzkum trhu/Meet the Seller realizovaný Ředitelstvím silnic a dálnic - komodita: Tunely - servis a poruchová služba

Číslo ve věstníku:
Z2021-008773
Druh zadávacího řízení:
Předběžné oznámení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací
CPV kódy:
63712320-2 - Provozování tunelů
Popis:

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, je v souladu s § 6 odst. 4 (nabyl účinnosti k 1. 1. 2021) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), při postupu podle ZZVZ povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. ŘSD ČR, jakožto největší zadavatel v ČR, se rozhodlo využít komunikace s dodavateli prostřednictvím průzkumu trhu/Meet the Seller, aby u jednotlivých komodit na daném trhu jednoznačně zjistilo,které aspekty zásad odpovědného zadávaní jsou schopni dodavatelé ŘSD ČR v rámci zadávacích řízení nabídnout, a to při současném naplnění § 6 odst. 4 ZZVZ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Datum zahájení zakázky:
    15.03.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení, stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků. place Celá Česká republika
Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení a stavebně-technické části dálnice D1 v km 341,507–376,497, včetně tunelu Klimkovice a tunelu Lysůvky na D48 place Celá Česká republika
Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a SW vybavení D0 v rozsahu staveb 512 až 517 a řídicího centra Rudná včetně navazujícího technologického vybavení souvisejících komunikací place Celá Česká republika
Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a SW vybavení D0 v rozsahu staveb 512 až 517 a řídicího centra Rudná včetně navazujícího technologického vybavení souvisejících komunikací place Celá Česká republika
Zajištění provozu a údržby stavebních částí Strahovského automobilového tunelu, Zlíchovského automobilového tunelu a Automobilového tunelu Mrázovka place Celá Česká republika
Zajištění provozu a údržby stavebních částí Strahovského automobilového tunelu, Zlíchovského automobilového tunelu a Automobilového tunelu Mrázovka place Celá Česká republika
Zajištění provozu a údržby stavebních částí Strahovského automobilového tunelu, Zlíchovského automobilového tunelu a Automobilového tunelu Mrázovka place Celá Česká republika
Zajištění servisu, údržby a poruchové služby na technologické a softwarové vybavení a stavebně-technologickou část tunelu Valík a dispečinku na dálnici D5 place Celá Česká republika
Údržba stavebních částí tunelů - SAT, ZAT, ATM, TAT a LAT place Celá Česká republika
Údržba stavebních částí tunelů - SAT, ZAT, ATM, TAT a LAT place Celá Česká republika