Veřená zakázka

Aspekty odpovědného veřejného zadávání v dodavatelské praxi - průzkum trhu/Meet the Seller realizovaný Ředitelstvím silnic a dálnic - komodita: Odstranění graffiti

Číslo ve věstníku:
Z2021-008784
Druh zadávacího řízení:
Předběžné oznámení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
90690000-0 - Odstraňování graffiti
Popis:

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, je v souladu s § 6 odst. 4 (nabyl účinnosti k 1. 1. 2021) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), při postupu podle ZZVZ povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. ŘSD ČR, jakožto největší zadavatel v ČR, se rozhodlo využít komunikace s dodavateli prostřednictvím průzkumu trhu/Meet the Seller, aby u jednotlivých komodit na daném trhu jednoznačně zjistilo,které aspekty zásad odpovědného zadávaní jsou schopni dodavatelé ŘSD ČR v rámci zadávacích řízení nabídnout, a to při současném naplnění § 6 odst. 4 ZZVZ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Datum zahájení zakázky:
    15.03.2021