Veřená zakázka

AHNM/OLogZ - Nákup služby - provádění servisních prací, údržby a oprav vozidel značky Škoda a VW v kategoriích M1 a N1 v regionu Pardubice

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50100000-6 - Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
Popis:

Nákup služby na provádění servisních prací, údržby, oprav, odtahu a asistenčních služeb vozidel značky Škoda a VW zařazených v kategoriích M1 a N1, která jsou v souladu s Vyhláškou č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a jsou v evidenci Agentury hospodaření s nemovitým majetkem. Aktuální přehled typů vozidel Škoda a VW dle výkonu, roků výroby a VIN bude uveřejněn u zadávacích podmínek k tomuto zadávacímu řízení. V průběhu platnosti rámcové dohody se počet a typové řady vozidel mohou měnit dle aktuálních potřeb objednatele. Přílohou č. 1 ke smlouvě je Cenová nabídka na servisní práce, údržbu, opravy, odtah a asistenční služby vozidel značky Škoda a VW kategorie M1 a N1, kterou vyplní dodavatel ve své nabídce. Nabídkové ceny a ceny uvedené v cenové nabídce jsou neměnné po celou dobu trvání smluvního vztahu. Objemy a počty uvedené zadavatelem v cenové nabídce jsou nezávazné a slouží pouze k výběru nejvhodnějšího dodavatele. Výběr dodavatele v elektronickém tržišti požadujeme provést z celé ČR s tím, že z důvodu úspor provozních nákladů požadujeme omezení místa provozovny (servis) pro region Pardubice jako místo provádění služby v maximální vzdálenosti do 30 km z centra Pardubic (měřeno dle https://mapy.cz s provozem, „bez zatržení“, vyhnout se placeným úsekům). Dodavatel vyplní místo provádění služby v návrhu rámcové dohody. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda (smlouva) na poskytování služby v regionu Pardubice. Zadávající požaduje uzavření rámcové dohody v elektronickém tržišti na základě zaručeného elektronického podpisu (platného). Zadávající podepisuje dohodu výhradně jako poslední.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.11.2023