Objednávka

Fakturační údaje:

Vámi vybraný balíček:

Hledání+Monitoring - 490 Kč bez DPH / měsíc

Cena celkem za 12 měsíců 7114.8 Kč včetně DPH.


Poznámka: Smlouva bude uzavřena na délku 12 měsíců! Účinnost a platnost smlouvy začíná běžet dnem složení peněz na účet Provozovatele (více viz článek 6 obchodních podmínek).