Nejnovější veřejné zakázky

Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
30.08.2022 Pečovatelské byty a mateřská škola Horní Jirčany
29.08.2022 III/22940 Kroučová
24.08.2022 Expertní podpora rozvoje IT platforem MŽP
23.08.2022 Dodávka síťových prvků do Technologického centra města Česká Lípa
16.08.2022 ReactEU-98-KV_Infuzní technika
15.08.2022 Tisková produkce v rámci projektu Kulinářské dědictví / Kulinarisches Erbe
10.10.2022 KRÁTKODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU KARLOVARSKÉHO KRAJE VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU - OBLAST 2 SOKOLOVSKO
29.08.2022 Dodávka průmyslových počítačů pro expoziční provoz
15.08.2022 FRM Letní údržba 2021 - nákup sekaček
16.08.2022 Zpracování realizační projektové dokumentace včetně služeb inženýringu pro realizaci obnovy zařízení slavnostního osvětlení vybraných památek na území hlavního města Prahy