Nejnovější veřejné zakázky

Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
06.10.2022 Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023 - 2022/0124
06.10.2022 Domov se zvláštním režimem - pořízení vybavení a elektromobilu: dodávka elektromobilu
03.10.2022 Výzva k podání nabídek č. 2 - Bohušovice nad Ohří
21.10.2022 Radiofarmakum 123I-joflupan
03.10.2022 Oprava opěrné stěny - ulice Jungmannova, Jilemnice
03.10.2022 21-100 Tankovací kontejnery
30.10.2022 Zajištění sběru, svozu a zneškodnění odpadu v Městysu Kovářská
11.10.2022 PS 0518 - Odstranění závad z revizí
13.10.2022 Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami - KH přechodná
04.10.2022 Revize předsazené vnější fasády objektu Národní technické knihovny