Nejnovější veřejné zakázky

Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky
26.08.2022 CMTF/UPOL - dodávka vybavení AV techniky II
24.08.2022 Nákup skartovacích strojů
22.08.2022 Eu-INIS - ICT Infrastruktura - Konsolidace a rozšíření sekundárních provozních úložišť pro systémy KII
10.10.2022 KRÁTKODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU KARLOVARSKÉHO KRAJE VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU - OBLAST 3 NEJDECKO
22.08.2022 Oprava střechy s doplněním vegetačního souvrství na čp. 2670-2671, ul. Leskovická, Tábor
19.08.2022 Monitorace a EKG
07.09.2022 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mutkov
19.08.2022 LF HK – ERDF II – Fotografické zařízení pro dokumentaci makroskopických nálezů
22.08.2022 Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitov
17.08.2022 Výstavba šaten ve sportovním areálu_II. opakování