Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Předmětem díla je zhotovení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ jejímž cílem je zvýšení rychlosti na části dvoukolejné železniční trati č. 280 (dle KJŘ) v mezistaničním úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou.
Železniční svršek a spodek, včetně odvodňovacích zařízení bude rekonstruován v rozsahu km 15,991 – 24,039, bude dosaženo traťové třídy zatížení D4/120 UIC a prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC. Budou rekonstruovány železniční mosty a propustky, vybudován jeden nový žel. most – budoucí podjezd pod tratí, bude rekonstruován silniční most (nadjezd na železniční tratí).
V žst. Lhotka nad Bečvou bude provedena rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí (rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně odvodnění) včetně výhybkových zhlaví a zapojení vlečky společnosti DEZA (včetně úpravy délky vlečkové koleje č.14). Dále bude rekonstruováno zařízení pro cestující – nástupiště a podchod se zřízením bezbariérového přístupu a jeho zastřešení a informační systém. V rámci stavby bude dále provedena rekonstrukce úrovňových železničních přejezdů, rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, rekonstrukce sdělovacích, zabezpečovacích a silnoproudých zařízení a rozvodů včetně osvětlení v žst. Lhotka nad Bečvou. V přednádraží žst. Lhotka nad Bečvou budou upraveny zpevněné plochy a osvětlení; budou realizovány stavební objekty omezující škodlivé účinky hluku z železniční dopravy.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 14.01.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.