Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Zpracovatel PD, výkon IČ a AD "Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, p.o.)


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace ve všech projekčních stupních pro stavbu „Novostavba objektu depozitáře (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace)“. Účelem akce je vytvoření nových prostor depozitáře pro uložení sbírkového fondu bruntálského muzea, který je v současnosti umístěn v objektu zámku. Společně s umístěním sbírkových předmětů se zde vytvoří i prostory pro restaurátorské dílny. Projektová dokumentace bude zpracována na základě „ARCHITEKTONICKÉ STUDIE“ zpracované společností DUPLEX s.r.o., IČ 62305433 v březnu 2018. Architektonická studie v PRŮVODNÍ ZPRÁVĚ a některých situačních výkresech porovnává varianty řešení umístění depozitáře. Pro variantu „NOVOSTAVBY“ platí varianta č. 2. V EKONOMICKÉM VYHODNOCENÍ této studie jsou pro variantu 2 autorem propočteny předpokládané budoucí investiční náklady „novostavby“ na 48.000.000 Kč bez DPH. Tento propočet je neplatný a zadavatel stanovuje předpokládané budoucí investiční náklady „novostavby“ na 85.000.000 Kč bez DPH při stejném obestavěném prostoru. Součástí projekčních výkonů je také: • kompletní geodetické zaměření řešeného místa a navazujících ploch, • dokumentace stávajícího stavu demolovaných objektů, • kompletní průzkumy potřebné pro projektování (viz obchodní podmínky), • návrh vnitřního vybavení. V rámci související inženýrské činnosti bude předmětem také zajištění veškerých povolení, podle kterých bude možno stavbu umístit a provést. Dále je předmětem inženýrské činnosti výkon koordinátora BOZP při přípravě a výkon autorského dozoru při realizaci stavby. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 14.05.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.