Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Zajištění ochrany obojživelníků na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého kraje – zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru II


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmět plnění je zpracování projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních pro získání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně zajištění inženýrské činnosti a zpracování hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) s tím, že navržené řešení je nejlepší možné z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících dodávek a služeb a zajištění autorského dozoru na stavbě v rámci technického řešení trvalých bariér na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého kraje a úprav průchodů pro obojživelníky pod komunikacemi tak, aby odpovídal jejich nárokům.
Účelem trvalých bariér bude dlouhodobá ochrana putujících obojživelníků v průběhu migrace bez aktivní přítomnosti člověka. Migrující jedinci budou záchytnými bariérami naváděni do stávajících propustků a mostů nebo do navržených přechodů, kterými mohou bezpečně projít na druhou stranu silnice.
Předmět plnění je rozdělen na dílčí části spočívající v realizaci předmětu plnění výše uvedeného ve vztahu k jednotlivému vybranému úseku silnic Královéhradeckého kraje.
Vybranými úseky silnic Královéhradeckého kraje jsou úseky:
• II/308 Slatina, dotčená oblast je v km cca 4,600 – 5,200 (dílčí část A);
• II/300 Miletín, dotčená oblast je v km cca 5,400 – 6,000 (dílčí část B);
• III/3081 Divec, dotčená oblast je v km cca 3,361 – 4,500 (dílčí část C).

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.08.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.