Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Zajištění činnosti technického dozoru investora při realizaci stavební akce provedení realizace úspor energie v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Lodžská 5, Praha 8


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zajištění činnosti technického dozoru investora při realizaci stavební akce provedení realizace úspor energie v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Lodžská 5, Praha 8 Zajištění činnosti technického dozoru investora v průběhu realizace zateplení obvodového pláště ucelenou sestavou vnějšího zateplení (ETICS) včetně výměny veškerých dveřních a okenních výplní. Rekonstruována bude i střecha, nová tepelně izolační vrstva (EPS), povlaková krytina z folie PVC. Nedílnou součástí jsou i stavební úpravy vyvolané touto rekonstrukcí obvodového pláště střechy – hromosvod, mříže, žaluzie, úprava VZT, seřízení a regulace otopného systému, a to vše na objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Lodžská 5, Praha 8 financované ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu. Specifikace prací: Zajištění činnosti technického dozoru na stavbě podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť u stavby financované ze státního rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.02.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.