Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z prostředků Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci Operačního programu Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), Prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“; výzva č. 27 k předkládání žádostí o podporu z IROP „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému. Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou nových objektů a stavební úpravy související s dispozičními úpravami, modernizací stávajících objektů včetně požadovaných demoličních prací v areálu SOŠ PO a VOŠ, Pavlíkova 1679, dle dokumentace pro provedení stavby s názvem „Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO, dále dle vydaného stavebního povolení č.j.: MV-167153-3/OSM-2016 ze dne 27.1.2017, které dne 7. února 2017 nabylo právní moci.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 03.12.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.