Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

VZ 01: Dodávka IS Evidence Národního archivního dědictví na Národním portálu


Kategorie

IT
IT ->  SW a Informační systémy

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem plnění je informační systém - Program pro Evidenci Archivu, verze II (dále také „IS PEvA II“), který plně nahrazuje původní aplikační řešení – Program pro Evidence Archivu, verze I (dále také „IS PEvA I“). IS PEvA II provádí evidenci Národního archivního dědictví (dále také „NAD“) na Národním portálu. Evidence NAD bude prostřednictvím IS PEvA II navázána na evidenci původců, evidenci archivů a dalších subjektů, které vedou základní evidenci NAD podle § 16 archivního zákona. Rovněž bude vytvořena vazba NAD na další funkce Národního portálu, a to zvláště v oblasti elektronického výběru archiválií a zveřejňovaných archivních pomůcek. Národní portál bude zajištěn prostřednictvím projektu Národní digitální archiv II (dále také „NDA II“) žadatele Národní archiv. Předmět plnění je koncipován tak, že jeho části jsou spolu provázány a tvoří jeden logický smysluplný a funkční celek. Předmět plnění je zároveň metodicky, funkčně i technicky provázán s projektem NDA II, VZ 03: Archivní portál. Podrobná specifikace předmětu plnění včetně vazeb na Národní portál je uvedena v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 14.11.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.