Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Výměna stávajícího osvětlení a zdroje vytápění – UnionOcel, s.r.o.


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika Materiál, součástky a náhradní dílySpotřební materiál
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Spotřební materiál ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této zakázky je realizace energetických úspor v objektech zadavatele spočívajících v demontáži stávajících svítidel, dodávce a montáži nového LED osvětlení ve výrobních halách A, B a C a ve výměně plynového kotle, který vytápí přístavbu haly G, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Zakázka je rozdělena na 2 části:
Část 1 – Dodávka a instalace LED osvětlení
Část 2 – Výměna kotle
Účastník je oprávněn podat nabídku na obě či jednu část zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na obě části zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na obě části zakázky, podá dvě samostatně zabalené nabídky obsahující veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 56796/18/61100/61000/501/7 platnými od 1. 8. 2018 v rámci projektu s názvem ,,Energetické úspory ve společnosti Union Ocel, s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energií, prioritní osa PO-3„Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“, Výzva IV, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014677.2 995 000

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 28.05.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.