Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Vybudování zimní haly pro beachvolejbal


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka zimní haly pro beachvolejbal dle následujících požadavků:

I. etapa

A) zajištění a vypracování vstupních podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutných pro zpracování projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení. Návrh samotného technického řešení nafukovací haly.

B) zajištění a vypracování dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Součástí dokumentace bude grafická a textová část, vč. soupisu prací, a oceněného položkového rozpočtu, a to vše v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V rozpočtu bude uváděna cena bez DPH a včetně DPH.

C) zajištění a vypracování inženýrské činnosti zahrnující všechny úkony nutné pro vydání pravomocných povolení stavby

II. etapa

D) zajištění autorského dozoru (v rozsahu přílohy č. 9 Sazebníku UNIKA).

E) realizace díla

Dodavatel jako hlavní projektant je odpovědný za kompletní obsah, rozsah a kvalitu projektu a koordinací všech jeho částí (návaznost všech řemesel musí zajistit bezchybný a bezpečný provoz všech částí díla).

Popis požadavků na projekt:

Předmětem akce je návrh a realizace nafukovací přetlakové haly o rozměrech cca 40 x 27 x 10 m (zakrytí 3 hracích ploch) na beachvolejbalové kurty v Ústí nad Labem.
V projektu i v samotné realizaci akce musí být zahrnuto:
1. Nafukovací hala – plachta s tepelnou izolací a ochrannou fólií, statické zpevnění a vše potřebné pro montáž haly (např. fólie).
2. Technologie – hlavní zařízení (dmychadlo), topná jednotka, hořák, regulace tepla, vzduchové kanály, nouzový agregát, rozvodná skříň, větrná automatika/kontrolní systém na přetlak v hale.
3. Komponenty pro přístup do haly – dveřní prvky, spojovací díly.
4. Osvětlení hrací plochy.
5. Ukotvení haly – zemní kotvy, pytle s pískem.
6. Montážní práce včetně dopravy (vyložení stavebních dílů, rozprostření všech komponentů, nafouknutí haly, apod..).
7. Přívod elektrické energie pro dmychadlo a osvětlení k rozvodné skříni.
8. Kompletní plynová přípojka od zdroje po napojení na hořákovou hlavu, včetně uvedení do provozu. Odbočka plynové přípojky do stávajícího objektu včetně dodávky a montáže kombinovaného kondenzačního kotle s průtokovým ohřevem teplé vody a napojení na stávající topný systém.
9. Systém odvodu dešťové vody.
10. Návrh řešení uložení (odpovídajícího designu, ochrana proti povětrnostním vlivům a zcizení) komponentů nafukovací haly v areálu. Návrh musí být zkoordinován s projektem „Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu“.
11. Strojovna pro umístění technologií (v prostoru viz bod č. 10).
12. Kamerový systém k monitorování prostoru haly z důvodu zajištění bezpečnosti činnosti provozu - 2 kamerové body s bezdrátovým napojením na PC/notebook* (*není součást dodávky).

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 24.10.2018 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.