Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

VÚ Boletice n.L.-rekonstrukce fasády a plochých střech, Vítězství 70


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Realizace akce je rozdělena do následujících objektů: SO 01 Hlavní objekt -rekonstrukce fasády hlavního objektu klasickým způsobem bez zateplení SO 02 Objekt A - rekonstrukce fasády spojovacího krčku kontaktním zateplovacím systémem ETICS v kombinaci s provětrávanou fasádou v dvorním traktu, celková rekonstrukce ploché střechy vč. jejího zateplení SO 03 Objekt B - rekonstrukce fasády budovy školy kontaktním zateplovacím systémem ETICS v kombinaci s provětrávanou fasádou v dvorním traktu, celková rekonstrukce ploché střechy vč. jejího zateplení, rekonstrukce spojovací chodby k tělocvičně SO 04 Objekt C - rekonstrukce fasády budovy tělocvičny kontaktním zateplovacím systémem ETICS v kombinaci s provětrávanou fasádou v dvorním traktu, celková rekonstrukce ploché střechy vč. jejího zateplení Nedílnou součástí předmětu plnění musí být uzavření písemné dohody s vlastníkem sousedního pozemku č.965 a 972/2 v k.ú. Boletice nad Labem za účelem umožnění vstupu pro realizaci rekonstrukce příslušné fasádní stěny. Veškeré povinnosti vyplývající z této dohody vč. případných finančních kompenzací půjdou na vrub dodavatele. Realizace je podrobně popsána v prováděcí dokumentací zpracované firmou AK, J. z Poděbrad 56/1, 405 02 Děčín IV. Kompletní prováděcí dokumentace vypracovaná v plném rozsahu dle vyhlášky č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. vč. výkazu výměr je součástí zadávací dokumentace jako příloha č.3.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.09.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.