Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha-9 – Realizace instalace elektrického vedení k zajištění požární bezpečnosti - školská budova – 2. kolo


Kategorie

Opravy, revize a servisStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o rekonstrukci vnitřních rozvodů NN, bez osvětlovacích těles pro objekt pavilonu „školské budovy“ v areálu VPŠ a SPŠ MV V Praze, Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 jako rekonstrukci stávající instalace v níže uvedeném rozsahu (více technická zpráva): • Připojení stávajících ventilátorů na střeše budovy a tím obnovit odvětrání hlavního schodiště v případě jeho zakouření. Ovládání bude zabezpečeno pomocí požárních tlačítek, umístěných ve všech podlažích a hlásičem EPS (není součástí dodávky), který bude umístěn na spodní straně stropu 5. N.P., • Obnovení osvětlení 10-ti podest dvou venkovních únikových požárních schodišť tak, že osvětlovací tělesa se rozsvítí pomocí pohybových čidel. Přívod bude proveden z běžného osvětlení chodby, resp. z rozvaděčů v chodbách (pro část A) a v rozvodnách vedle výtahu (část B). Pro osvětlení podesty v 1. P.P. v části A bude použit vývod z rozvaděče RP 001 u vstupních dveří ve výměníku. • Zabezpečit na 10-ti podestách dvou venkovních únikových požárních schodišť nouzové osvětlení, které bude napájeno ze stávajícího rozvodu chodeb v částech A a B. LED svítidla budou v případě výpadku sítě napájena z vlastního akumulátoru. Pro osvětlení podesty v 1. P.P. bude použit vývod z rozvaděče RP 001 u vstupních dveří ve výměníku. • Zabezpečit nouzové osvětlení na hlavním schodišti. Napájení bude provedeno z rozvoden vedle výtahu. LED svítidla budou v případě výpadku sítě napájena z vlastního akumulátoru. • Zabezpečit připojení ventilátorů pro odvětrávání WC mužů a žen v části A, včetně omezování délky provozu pomocí časových relé. Vlastní spouštění bude prováděno manuálně, zvlášť z každého prostoru WC mužů a žen. • Připojit stávající osvětlení kabelového a potrubního kolektoru ve 2. P.P. na rozvaděče v 1. P.P. při zachování soustavy TN-C (připojovací kabely v kolektoru tudíž zůstanou AYKY 2x2 mm2, svítidla zůstanou rovněž stávající). • Provést připojení auly a předsálí auly v 1. P.P: v soustavě TN-C, ale novými CYKY kabely, a to z TN-C části rozvaděče RP 003 (v 1. P.P. vedle vstupu do strojovny VZT), čímž dojde k odstranění problematického propojení původních AL kabelů a krátkých vývodů od jističů Cu kabely v prostoru pod rozvaděčem. • Propojit počítačové učebny č. 327, 331, 333, 334 a 337 ve 4.N.P. novými kabely CYKY 5 x 6 mm2 s rozvaděčem RP 042, včetně nového jištění jističi 3 x 40A v tomto rozvaděči, a osadit nové rozvodnice v uvedených učebnách (svorkovnice ve stávajících rozvodnicích neumožňují zapojení kabelu CYKY 5 x 6 mm2. • Provést demontáž všech nefunkčních vypínačů zásuvek na chodbách, v učebnách a v kancelářích, odstřižení vodičů a zavíčkování krabic víčky na šrouby. • Rovněž provést všechny nezbytné úpravy v rozvaděčích (včetně dodávek materiálu), jejichž potřeba byla při projektování prací vyvolána. Stavební (montážní) práce se požadují kompletní, tj. včetně demontáže a ekologické likvidace starého zařízení (stávajícího zařízení), veškeré dopravy a manipulace, instalace nového zařízení, včetně instalačního materiálu, provedení nastavení (regulace), vyhotovení výchozí revizní zprávy na veškeré nové rozvody a ostatní nová zařízení, uvedení do provozu, případně zaškolení personálu, pokud to bude nutné. Kód NIPEZ: 45310000-3 – Elektroinstalační práce

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.01.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.