Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Územní studie ,,Jihovýchodní obchvat Luhačovic


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územní studie „Jihovýchodní obchvat Luhačovic“. Územní studií je dotčeno katastrální území Biskupice u Luhačovic (obec Biskupice, ORP Luhačovice), Petrůvka u Slavičína (obec Petrůvka, ORP Luhačovice), Kladná-Žilín, Luhačovice, (město Luhačovice, ORP Luhačovice) a Přečkovice (město Bojkovice, ORP Uherský Brod). Požadavky na zpracování Zhotovitel po uzavření smlouvy o dílo zpracuje územní studii „Jihovýchodní obchvat Luhačovic“. Zakázka bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů. Územní studie vymezí plochy potřebné pro možnou budoucí realizaci jihovýchodního obchvatu Luhačovic minimálně ve třech variantách: I. varianta ve stopě koridoru veřejně prospěšné stavby PK29 z účinných ZÚR ZK II. varianta na základě vlastních požadavků města Luhačovice III. varianta navržená dle vlastní úvahy projektanta územní studie Územní studie (textová i výkresová část) bude opatřena autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem projektanta (autorizace dle § 4 a 17 zákona č. 360/1992 Sb. se zaměřením na urbanismus a územní plánování). Základní měřítko grafické části bude 1 : 5 000, ev. 1 : 10 000, širší vztahy v měřítku 1 : 100 000. Územní studie bude mít tři etapy: I. Analytická část – vyhodnocení stavu a problémů v území II. Návrh územní studie „Jihovýchodní obchvat Luhačovic“ včetně odůvodnění, vyhodnocení dopadu na životní prostředí a ekonomické zhodnocení III. Čistopis – zapracování úprav na základě projednání s dotčenými orgány a dotčenými obcemi

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 28.05.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.