Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

ÚP pro Prahu 6 a 7- výměna oken části budovy


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Dodavatel se zavazuje provést pro zadavatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve výměně části dřevěných oken vybraných uličních fasád na objektu administrativní budovy Finanční správy České republiky, ve které sídlí Finanční úřad pro Hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 6 a 7 a vybrané úseky Generálního finančního ředitelství - nábřeží Kapitána Jaroše č. p. 1000/7, Praha 7 (dále jen „Objekt“), a to dle Projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v příloze č. 3 Výzvy a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedeného v příloze č. 5 Výzvy, a za dodržení podmínek pro provedení stavby uvedených v Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, který je přílohou č. 4 Výzvy (dále jen „dílo“). Objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek a nachází se v ploše městské památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice. Součástí díla jsou následující realizační etapy: 1. První etapa: osazení vzorového okna dle podmínek stanovených v Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové páče, Oddělení státní správy památkové péče (dále jen „MHMP“) ze dne 13. 6. 2018, č. j. MHMP 939926/2018 (dále jen „Rozhodnutí“), které je součástí přílohy č. 4 Výzvy, tedy zejména v dobře přístupné poloze, včetně provedení vzorku nátěru, který bude proveden na dobře osvětleném místě (dále jen „vzorové okno“). Dodavatel a zadavatel se dohodnou na konkrétním místě pro provedení osazení vzorového okna, neumožní-li MHMP kontrolu shody bez nutnosti osazení. Po osazení vzorového okna má dodavatel povinnost o této skutečnosti informovat objednatele, a to maximálně do 5 pracovních dnů ode dne osazení vzorového okna, který neprodleně informuje MHMP, který bude provádět výkon dozorových pravomocí, včetně udělení souhlasu. Do doby odsouhlasení shody vzorového okna s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí nelze v realizaci díla pokračovat. Dodavatel je povinen vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k zajištění odsouhlasení shody. Případné připomínky MHMP k provedení vzorového okna je dodavatel povinen zapracovat. 2. Druhá etapa: realizace díla v souladu s Rozhodnutím a uděleným souhlasem. Dokončení realizace díla je dodavatel povinen započít neprodleně, maximálně však do 5 pracovních dnů ode dne udělení souhlasu MHMP. Dodavatel bere na vědomí, že realizace druhé etapy je závislá na výsledku vyhodnocení první etapy, druhá etapa tak nemusí být realizována, nebude-li dodavateli souhlas shody vzorového okna MHMP udělen.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.08.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.