Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Úklidové služby Poliklinika Prosek


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Úklid

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zakázka bude zadána uzavřením smlouvy o zajišťování služeb v oblasti úklidu na dobu neurčitou, kdy vybraný dodavatel bude zajišťovat stálé a pravidelné (každodenní a dále v intervalech dle smluveného režimu) úklidové služby ve všech prostorách polikliniky – v halách, chodbách, čekárnách, na schodištích, WC, kancelářích a dalších pracovištích, v ambulancích, prostorách lůžkových oddělení, na operačních sálech, v umývárnách. Rozsah prací je blíže vymezen v příloze zadávací dokumentace („Režim úklidu“) zveřejněné na profilu zadavatele, která bude rovněž přílohou smlouvy o poskytování služeb. Zadavatel v podrobnostech odkazuje na text této přílohy, kde jsou podrobně specifikovány prostory, v nichž bude pravidelný úklid probíhat, i jeho režim. Předmětem zakázky je provádění všech činností vymezených režimem úklidu a všemi jeho součástmi („dezinfekční řád“) včetně všech činností a prací které nejsou v tomto dokumentu specifikovány výslovně, ale o kterých uchazeč věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu poskytování služeb dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným poskytováním služeb nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe poskytování služeb analogického charakteru.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 20.04.2019 (23:59)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.