Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Technická studie "Ulice Mezírka a Mášova - úprava komunikací po rekonstrukci kanalizace a vodovodu


Kategorie

Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
1. Důvody pro pořízení studie
Důvodem pro zadání technické studie je potřeba nalezení vhodného uspořádání předmětných komunikací po rekonstrukci kanalizace a vodovodu na ul. Mezírka, Mášova a Janáčkovo náměstí. Jedná se o oblast mezi ul. Kounicova a hotelem Slovan a mezi ul. Antonínská a domy na ul. Mášova cca č. or. 20.

2. Účel zpracování studie
Nalezení optimalizovaného řešení uličního prostoru v plné šíři komunikací včetně možností šířkového a výškového uspořádání. Studie bude zpracována tak, aby mohla být využita jako podklad pro jednání se zainteresovanými subjekty na úpravě předmětných komunikací.

3. Vymezení řešeného území a jeho charakteristika
Řešeným územím jsou místní komunikace v prostoru mezi ul. Kounicova a hotelem Slovan a mezi ul. Antonínská a domy na ul. Mášova cca č. or. 20 s možným přesahem do navazujících částí komunikací.

4. Požadavky na řešení
Při řešení je nutno vycházet z platné územně plánovací dokumentace, stávající zástavby, existujících dopravních vazeb v území, intenzit dopravy a inženýrských sítí. Navržené řešení bude vycházet z platných ČSN a TP.

V území budou analyzovány problematické body a bude navrženo řešení, které umožní zlepšení současného stavu. Budou prověřeny možnosti šířkového a výškového uspořádání a řešení by mělo respektovat již navržené úpravy kanalizace a vodovodu. Součástí studie bude i vyhodnocení majetkoprávních vztahů a odhad finančních nákladů na realizaci stavby.

Bude především prověřeno:
- vedení a technické parametry úpravy v celé šířce uličního prostoru
- možnosti průjezdu do hotelu Slovan a parkování vozidel
- pohyb chodců v území
- uspořádání technické infrastruktury

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 18.03.2019 (12:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.