Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy – dostavba II.b


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Zadavatel poptává stavební práce spočívající v dostavbě požární zbrojnice Újezd nad Lesy, Stavba č. 41271, kde původní zhotovitel nesplnil veškeré závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo a zadavatel tak byl nucen smluvní vztah ukončit ve fázi před dokončením a protokolárním předáním díla.

Rozsah stavebních prací je primárně určen stanoveným výkazem výměr, projektová dokumentace je původní tzn. na novostavbu požární zbrojnice Újezd nad Lesy, Stavba č. 41271. Zadavatel tak upozorňuje dodavatele, že předmětem plnění jsou stavební práce a dodávky v rozsahu stanoveném ve výkazu výměr tzn. jedná se o dostavbu, nikoliv novostavbu požární zbrojnice Újezd nad Lesy, Stavba č. 41271.

Nedokončená novostavba o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepená, bude mít zastavěnou plochu 217,6 m2, celkový obestavěný prostor 2317 m3.

Místo plnění veřejné zakázky: Staroújezdská 484, 19016 - Praha
Dokončení stavebních prací do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 15.04.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 07.05.2019 (09:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.