Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Starý královský palác – oprava interiérů


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající v opravě v opravě interiérů Starého královského paláce v rámci areálu Pražského hradu, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumenta-ce. Oprava spočívá zejména, nikoli však výhradně, v očištění, příp. restaurování omítek, restaurování maleb, revizi, příp. repasi výplní otvorů, restaurování kamenných prvků, repasi zámečnických prvků a opravě dřevěných podlah. Součástí předmětu této veřejné zakázky je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení stavby a podrobné fotodokumentace postupu prací (průběžného pro-vádění díla) a zakrytých částí. Součástí předmětu této veřejné zakázky je též zpracování závěrečných restaurátorských zpráv ve dvou paré v českém jazyce v listinné podobě, které zachytí průběh jednot-livých etap restaurování.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 28.01.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.