Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

SLZN - Jihlava, Tolstého 14 - snížení energetické náročnosti areálu - projektová přéprava OPŽP


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o plánovanou výměnu oken a dveří v hlavním objektu budovy včetně přilehlých garáží, kde jsou umístěny učebny, kanceláře a zázemí personálu. Dále rekonstrukce stávající centrální kotelny – výměna kotlů, technologie, na kterou jsou kotle napojeny, detekce úniku plynu. Nedílnou součástí rekonstrukce kotelny je výměna topného kanálu, kterým se rozvádí teplo a teplá užitková voda dále do ostatních budov v areálu. Objekt spadá do památkové zóny a navrhovaná opatření je nutno řešit za účasti příslušného odborného pracoviště památkové péče. Předmětem VZ je: a) Stavebně technický průzkum stávajících objektů a IS (topný kanál) b) Digitalizace stávajícího stavu včetně geodetického zaměření objektu. c) Vypracování energetického posudku d) Zpracování energetického štítku obálky budovy (EŠOB) e) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) f) Projektová dokumentace pro stavební povolení, která bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejích příloh. Součástí bude rovněž vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. g) zajištění inženýrské činnosti V případě schválení a zařazení akce do programu OPŽP: h) Vypracování projektové dokumentace na provádění stavby, která bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle podmínek výzvy k podání nabídky a jejích příloh. Součástí bude rovněž vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. i) Zajištění autorského dozoru po celou dobu realizace stavby

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 21.01.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.