Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Silnice II/290 Souš – odvodňovací zařízení podél silnice a vodní nádrže - II


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektových dokumentací ve stupních DSP a PDPS, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), zpracování PDPS, poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu. Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Specifikace akce“). Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto: 2.1. Průzkumy a zaměření Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace). 2.2. Projektová dokumentace ve stupních DSP a PDPS (dokumentace pro stavební povolení, respektive dokumentace pro provádění stavby) Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace). 2.3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace). 2.4. Autorský dozor během realizace akce Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 21.02.2019 (09:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.