Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem Díla „Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice“ je zhotovení Projektové dokumentace stavby a zhotovení stavby.
Účelem stavby je zajištění plynulé provozuschopnosti dráhy a provedení souboru prací v úseku železniční trati dle JŘ č. 140 Chomutov–Cheb. Hlavním cílem díla je upravit nevyhovující stav v úseku žkm 181,400 – žkm 182,200 a zabezpečit stabilitu násypového zemního tělesa a mostní konstrukce (žkm 181,570).
Projektová dokumentace bude zhotovena ve stupni Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2006 Sb.“) a současně ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro kompletní zhotovení stavby. Úplný obsah takto zpracované Projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽDC, je souhrnně definován v přílohách č. 2, č. 3, č 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 03.10.2019 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.