Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Rybí přechod Vladislav - monitoring


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této Veřejné zakázky je provedení monitoringu k prověření funkčnosti rybího přechodu Vladislav, vybudovaného v Kraji Vysočina, obec Vladislav, identifikátor katastrálního území 783234, katastrální území Vladislav, na pozemcích parc. č. 1486/1, 1490/1, 1490/7, 1490/8 a 1592/1, číselný identifikátor vodního toku 10100008, vodní tok Jihlava, číslo hydrologického pořadí 4-16-01-0970, říční km vodního toku 90,136, hydrogeologický rajon 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy, přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1153728,8265; 646441,7755 po dobu 12 měsíců a vypracování závěrečné zprávy o provedeném monitoringu (dále jen „Monitoring“ a „RP Vladislav“). Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh Smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č.3 této zadávací dokumentace). Výstupem Monitoringu je zpráva o prostupnosti jednotlivých částí RP Vladislav pro cílové druhy ryb a zhodnocení jeho celkové účinnosti (zhodnocení, zda rybí přechod plní svůj účel dle projektu nebo dle cílů). Ve zprávě musí být formulovány případné zjištěné nedostatky (resp. problematické parametry z hlediska migrací ryb) a návrhy na případné úpravy.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.03.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.