Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Rozvoj a modernizace Technologického centra města Dobrušky - Modernizace integrační platformy


Kategorie

IT
IT ->  SW a Informační systémy

Lokalita:

Královéhradecký kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je dodání nových SW aplikací k modernizaci stávající integrační platformy zadavateli (dále jen „předmět veřejné zakázky“ nebo „SW“) a převedení vlastnického práva k předmětu veřejné zakázky na zadavatele.

Předmět veřejné zakázky povede k modernizaci integrační platformy zadavatele, čehož bude dosaženo implementací těchto SW aplikací (modulů):
• Diagnostika datových formátů
• Internetová brána – webové služby
• EML, ZFO konvertor
• Automatický generátor
• Dokumentový konverzní server
• Informační panel
• Elektronické skartační řízení
• Správa uložených digitálních dokumentů
• Podepisování a razítkování
• Transakční protokol

Předmět veřejné zakázky dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, tyto instalační a konfigurační služby:
• instalaci SW v místě plnění a implementaci do plného provozu, jež zahrnuje jeho odzkoušení a ověření správné funkce, případně jeho nastavení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby SW mohl plnit sjednaný či obvyklý účel,
• případnou migraci dat (v rámci potřeb nově pořízeného SW),
• dodání technické dokumentace, zejména návodů k obsluze, které umožní bezproblémovou obsluhu SW a uvedení do provozu, trvalý provoz a jeho údržbu,
• testování SW během zkušebního provozu,
• zaškolení 2 zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě SW v rozsahu 24 hodin na dodaném zařízení v místě plnění či přes vzdálený přístup,
• poskytnutí služeb technické podpory k programovému vybavení (SLA) v rozsahu přílohy č. 8 zadávací dokumentace, Závazný text Smlouvy o technické podpoře programového vybavení.

Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace ("Technická specifikace - SW aplikace - Integrační platforma"), v příloze č. 7 zadávací dokumentace ("Závazný text smlouvy o dodávce aplikačního programového vybavení a poskytnutí souvisejících služeb") a v příloze č. 8 zadávací dokumentace ("Závazný text Smlouvy o technické podpoře programového vybavení").

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 05.09.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 01.10.2018 (14:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.