Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Zadavatel v tomto výběrovém řízení postupuje podle metodických pokynů Ministerstva Životního prostředí ČR, zejména dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) pro období 2014-2020, která byla zpracována Ministerstvem životního prostředí ČR jako Řídícím orgánem OPŽP pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020. Zadavatel je rovněž povinen postupovat podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, které vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, vydaného Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jehož cílem je harmonizace postupů při zadávání zakázek žadateli o podporu /příjemci podpory, kteří při realizaci operací spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020 zadávají zakázky.
Předmětem rekonstrukce je odbourání nevyužívaných částí stavebního objektu, částečná rekonstrukce zachované části objektu, zřízení nového sociálního zázemí pro cestující, vč. bezbariérového WC. Zateplení objektu a rekonstrukce fasády v duchu historické obnovy vč. dekoračních prvků a historizujícího členění oken a okenic. Výměna střešní krytiny z vlákno-cementových šablon za novou. Zřízení parkovacího stání pro veřejnost v místě odbourání.
Součástí díla je i zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí – Fond soudržnosti, viz Zvláštní technické podmínky, bod 4.4. Publicita.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.09.2019 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.