Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava

Číslo ve věstníku:
Z2018-026647
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace II/266 v úseku začínajícím na náměstí ve Šluknově (km 9,693) a končícím v Lobendavě (km 19,932), v délce celkem 10,239 km. Navržena je rekonstrukce krytu v celém úseku, dále se jedná o rekonstrukci stávajících propustků, mostů, odvodnění, opěrné zdi a provedení úprav komunikace na vjezdech do obce Lipová (vybudování středových ostrůvků). Rekonstrukce krytu bude prováděna ve stávajících šířkách vozovky. V místech křížení v úsecích se zesílenou konstrukcí vozovky bude provedeno výškové vyrovnání napojení na pozemcích silnice II/266. V extravilánu bude provedena rekonstrukce krajnic vozovky. V rámci rekonstrukce stávajících trubních, deskových a klenbových propustků s různými průtočnými profily budou rekonstruovány celé části propustků. Trouby a navržené rámy propustků budou kopírovat stávající sklon, stávající niveleta komunikace bude upravena dle stavebního objektu SO 101 - Rekonstrukce krytu.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.08.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 10.09.2018 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.