Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Rekonstrukce plynové kotelny, rekonstrukce AT stanice a dodatečné osazení akumulační nádrže


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem VZ je provedení rekonstrukce plynové kotelny, předávací stanice a automatické tlakové stanice dle zpracované projektové dokumentace. Kotelna - Jedná se o teplovodní plynovou kotelnu o celkovém výkonu 480 kW. V provozu je od roku 2001 a je napojena na vzdálené dispečeské stanoviště. Předávací stanice je v provozu od roku 2001. Automatická tlaková stanice - Areál Vz je koncovým odběratelem vody z vodovodní sítě. Velice často se stává, že je dodávaná voda velice nízkého tlaku. Při tomto stavu automaticky dochází k vypnutí čerpadel. Při následnm zvýšení tlaku dochází k tlakovým rázům v potrubí. Rozsah požadovaných prací: A) Rekonstrukce plynové kotelny, předávací stanice - Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Modernizace plynové kotelny Bechyně“, zpracované firmou UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno. - Úprava stávajícího zapojení do dispečerského stanoviště, které je od firmy TRASKO a.s. - V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění. - Průběžné provádění (pravidelně min. 2 x měsíčně nebo na základě potřeby) kontrolních dnů za účasti zástupce investora a zástupce zhotovitele. - Bude průběžně pořizována fotodokumentace. - Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálů, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky. - Předat návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy. - Zpracovat provozní řád v písemné i elektronické podobě 1x na CD (formát *.pdf a *.doc). - Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. - Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány investorovi včetně dokladů o výkupu - vážní lístky (zástupci investora nejpozději do 3 pracovních dní od vystavení dokladu). - Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny investorovi. - Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel. B) Modernizace AT stanice a osazení akumulační nádrže - Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Modernizace AT stanice a osazení akumulační nádrže Bechyně “, zpracované firmou UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno. - Začlenění do stávajícího dispečerského stanoviště, které je od firmy TRASKO a.s. - V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění. - Průběžné provádění (pravidelně min. 2 x měsíčně nebo na základě potřeby) kontrolních dnů za účasti zástupce investora a zástupce zhotovitele. - Bude průběžně pořizována fotodokumentace. - Před zahájením prací na části AT stanice zhotovitel předem oznámí odstávku dodávky vody pro ubytovnu VDS. Odstávka bude v jednom z těchto termínu: 20. až 21. 7., 27. až 28. 7., 3. až 4. 8., 10. až 11. 8. Zhotovitel oznámí 15 pracovních dnů předem, jaký termín zvolil. - Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálů, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky. - Předat návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy. - Zpracovat místní provozní předpis v písemné i elektronické podobě 1x na CD (formát *.pdf a *.doc). - Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. - Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány investorovi včetně dokladů o výkupu - vážní lístky (zástupci investora nejpozději do 3 pracovních dní od vystavení dokladu). - Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny investorovi. - Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 27.03.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.