Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce plynové kotelny


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních prací, dodávek a souvisejících služeb nutných k řádnému provedení díla specifikovaného v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 1 této ZD, a v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 této ZD. Po zdemontování původních zdrojů tepla budou osazeny tři nové stacionární kondenzační kotle. Každý kotel je vybaven zabudovaným modulovaným hořákem, o jmenovitém tepelném příkonu 200 kW. Celkový maximální instalovaný příkon kotelny je 600 kW. Teplený výkon jednoho kotle při tepelném spádu 80/60° je 196 kW, celkový výkon kotelny je 588 kW. Jedná se tedy o kotelnu II. kategorie, dle ČSN 070703. Nové kotle budou napojeny plynovým potrubím ze stávajících odboček pro původní kotle. Ke každému kotli bude přivedeno potrubí DN50. Toto přívodní potrubí bude vybaveno sestavou armatur: kulový uzavírací kohout, kohout pro odvzdušnění potrubí, kohout pro odběr vzorků plynu a tlakoměr. Odvzdušňovací potrubí bude napojeno na stávající odvzdušňovací potrubí, které je vyvedeno na fasádu ve dvorní části budovy. Plynová kotelna bude řešena ve II. kategorii dle ČSN 07 0703, rozvody budou provedeny podle ČSN EN 1775 a dalších souvisejících předpisů. Po instalaci plynového zařízení musí být provedeny příslušné zkoušky.
Termín prohlídky místa plnění 8.8.2019 v 9:00 hod na adrese Jilemnického 2, Hodonín.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.08.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.