Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Rekonstrukce AT stanice, dodatečné osazení akumulační nádrže - realizace


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
- Provedení vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Modernizace AT stanice a osazení akumulační nádrže Bechyně“, zpracovaná firmou Uchytil s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno. - Povinná odstávka dodávky vody pro ubytovnu VDS bude v jednom z těchto termínů: 10. - 11.11. nebo 8. - 9.12. nebo 15. - 16.12. 2018. Zhotovitel oznámí 15 pracovních dnů předem, jaký termín zvolil. - V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění. - Průběžné provádění kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele. - Bude průběžně pořizována fotodokumentace. - Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálů, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady potřebné k provozu. - Veškeré administrativní poplatky hradí zhotovitel. - Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. - Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány investorovi včetně dokladů o výkupu - vážní lístky (zástupci investora nejpozději do týdne od vystavení dokladu). - Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny investorovi. - Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel. - Předat návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy. - Zpracovat dodatek případně úpravu místního provozního předpisu automatické tlakové stanice v písemné i elektronické podobě 1x na CD (formát *.pdf a *.doc). - Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.10.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.