Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

RD - Provedení opravy a servisu nástavby AM 70 na podvozku T 815


Kategorie

Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
Dopravní prostředky ->  Nákladní

Lokalita:

Královéhradecký kraj

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí provedení servisních prací, údržby a běžných oprav na AM 70 (pouze NÁSTAVBA VOZIDLA) podle technických podmínek výrobce v platném znění (dále jen „TP“), ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů na základě výzev k rámcové dohodě o dílo (dále jen „výzva k RD“). Objednatel si vyhrazuje právo změny počtu a typů techniky v závislosti na organizačních změnách v resortu MO Všeobecné zadávací podmínky (dále jen "VOP") jsou uvedeny na profilu zadavatele MO. Zadavatel požaduje řádně a úplně vyplnit přílohu č. 1- cenová nabídka (vyplnit pouze žluté pole). Úplně vyplněnou cenovou nabídku vložte do tržiště jako součást nabídky. Cenu, která byla vypočtena na základě vyplnění přílohy č. 1 cenová nabídka, zadejte přesně do dílčího kriteria nabídková cena. Dále vyplňte jednotlivá hodnotící kritéria t.j. vzdálenost provozovny zhotovitele a míru slevy na ND. Bližší popis je uveden u každého kritéria v článku hodnotící kritéria. Poskytování služeb bude uchazečem realizováno postupně po jednotlivých výzvách k rámcové dohodě v souladu s podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách a v návrhu Rámcové dohody o dílo. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Součástí zadávací dokumentace je návrh rámcové dohody o dílo, viz. příloha č. 2, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou, razítko a opětovného vložení do tržiště jako součást nabídky. Vyplněný a potvrzený návrh dohody je součástí nabídky uchazeče. Nabídky budou hodnoceny na základě stanovených kritérií. Po vyhlášení výsledku výběrového běží lhůta 3-pracovních dnů pro možnost odvolání proti výsledku výběrového řízení.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 16.07.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.