Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

PS 0412 - MS Travčice - Oprava panelové komunikace k halám VUZO, urovnání a doplnění podkladu, přeložka a výměna vadných panelů


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
SO č. 067.1 – Oprava komunikace k halám VUZO: Jedná se o místní účelovou komunikaci ze silničních ŽB panelů procházející lesním porostem. Zhotovitel provede: - rozebrání silničních panelů stávající komunikace - panely schopné dalšího použití (51 ks) složí na stranu v blízkosti komunikace, poškozené panely (51 ks) převeze a složí do figury na určenou skládku objednavatele v jeho areálu, přepravní vzdálenost cca 300 m. - odstraní navážku pod panely do hloubky 15 cm, vytěžený materiál uloží vedle po obou stranách komunikace - provede výměnu geotextilie pro separaci vrstev, měrná hmotnost 300 až 500 gr/m2 - doplní podklad vrstvou drceného kameniva fr. 32 až 63 mm, tloušťka 15 cm, - provede pokládku silničních panelů do lože z těženého kameniva tl. 4 cm, to je původní použitelné panely doplněné novými silničními panely 3000x1500x150 mm, spáry mezi jednotlivými panely budou vyplněny cementovou nebo živičnou zálivkou - provede výměnu silničních plastových směrových sloupků, (patníků) SO č. 067.2 – Oprava komunikace ke skladu č. 018: Jedná se o místní účelovou komunikaci ze silničních ŽB panelů. Zhotovitel provede: - Vyčištění dilatačních a pracovních spár od zbytků zálivky a hlíny do hloubky 50mm, šířky od 20mm do 200mm - Obnovení cementové nebo živičné zálivky dilatačních nebo pracovních spár do hl. do 50 mm, šířky od 20mm do 200 mm SO č. 067.3 – Oprava komunikace ke skladu č. 019: Jedná se o lesní účelovou komunikaci zpevněnou vrstvou z drceného kameniva s živičným pojivem. Zhotovitel provede: - Opravu komunikace navezením a ručním rozprostřením drceného kameniva fr. 16 až 32mm do průměrné vrstvy 3 cm. Její tloušťka bude v různých místech záviset na stavu degradace a výtluků stávající komunikace. SO č. 067.4 – Oprava komunikace ke skladu č. 021: Jedná se o lesní účelovou komunikaci zpevněnou vrstvou drceným kamenivem s živičným pojivem. Zhotovitel provede: - Opravu komunikace navezením a ručním rozprostřením drceného kameniva fr. 16 až 32mm do průměrné vrstvy 3 cm. Její tloušťka bude v různých místech záviset na stavu degradace a výtluků stávající komunikace.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.02.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.