Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Provedení realizace úspor energie v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Legerova 52, Praha 2


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Provedení realizace úspor energie v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Legerova 52, Praha 2 (v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí vedeno pod názvem: „KŘP hlmP - Realizace úspor energie Legerova 52/484, Praha 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004154“) Vymezení předmětu veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavby v rámci operačního programu OPŽP a programu Nová zelená úsporám. Navrhované stavební úpravy spočívají zejména v odstranění fasádního systému z Boletických panelů z uliční i dvorní fasády, v demontáži oken a vstupních dveří, klempířských i zámečnických výrobků. Vzhledem k výskytu azbestu bude provádění demontáže Boletických panelů pod prachotěsným uzavřením jak vnitřních prostor, tak lešení – viz projektová dokumentace. Demontáž musí provádět odborná akreditovaná firma včetně odborného posouzení měření koncentrace azbestu. Při překročení limitů musí být přijata účinná opatření ke snížení koncentrace azbestu. Předem musí být stanovena závazná pravidla i pro tranzit a uložení odpadů ze stavby. Boletické panely v uliční i dvorní fasádě budou nahrazeny novým fasádním systémem z hliníku s izolačním trojsklem, členění bude odpovídat stávající fasádě. V části uliční fasády mimo Boletické panely bude provedena oprava stávající omítky a prodyšný silikátový nátěr, dvorní fasáda bude mimo nové hliníkové panely zateplena tepelněizolačním kompozitním systémem ETICS a budou osazena nová hliníková okna s izolačním trojsklem. Budou provedeny nové klempířské a zámečnické výrobky. Nad 6.NP bude realizováno zateplení stropních konstrukcí vložením tepelné minerální izolace do šikmých částí krovu a do části nosné konstrukce stropu, proveden bude nový podhled. Dále budou provedeny další stavební úpravy spojené s rekonstrukcí obvodového pláště i vnitřními úpravami popsané v projektové dokumentaci. Součástí této akce je i instalace nové předávací stanice tepla včetně kalorimetru a regulačního systému. Součástí je i instalace IRC ventilů (individuálně programovatelných termostatických hlavic) s dálkovým ovládáním z centrálního řídícího systému. Rozsah stavby je vymezen prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou společností ARI atelier, s.r.o., Nad Šárkou 28/750, 160 00 Praha 6, IČO: 289 51 531, a Rozhodnutím – stavebním povolením, které bylo vydáno Ministerstvem vnitra – odbor správy majetku – stavební úřad pod č.j.: MV-34382-3/OSM-2016 dne 15. 03. 2016 (nabytí právní moci dne 06. 04. 2016).

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 06.03.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.