Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Prodloužení chodníku ul. Partyzánská, Rožnov p. R.


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění
Ve stávající lokalitě ulice Partyzánské s hustým provozem se nachází úsek s chybějícím chodníkem pro pěší. Jedná se o cca 75,8 m dlouhý úsek trasy. Realizací chodníku v tomto úseku dojde k propojení stávajících chodníkových tras směrem od centra města. Z hlediska bezpečnosti chodců se jedná v současnosti o velmi komplikovaný a nebezpečný dopravní prostor.
Začátek řešeného úseku je na konci stávající chodníkové trasy cca 20 m od křižovatky s ulicí Bayerovou směrem k náměstí Míru. Konec úseku je v místě stávajícího chodníku před bytovým domy č.p. 1002.
Navržený chodník má průchozí šířku 1550 až 1950 mm. Chodník je s dlážděným povrchem z maloformátové dlažby. Obrubníky jsou standardní betonové. Směrem ke komunikaci silniční, směrem od komunikace chodníkové.
V trase chodníku jsou sjezdy k přilehlým pozemkům, které jsou stavbou respektovány. Je navrženo plně bezbariérové napojení chodníku na přilehlé komunikace a plochy.
V rámci stavby bude v části trasy vybudováno nové oplocení přilehlých pozemků. Plot bude drátěný podezdívkou z betonových tvárnic. Oplocení bude osazeno bránou dle stávající situace. U brány bude zřízen snížený sjezd na místní komunikaci.
Stavbou se zasahuje do soukromých pozemků, neboť šířkové parametry prostoru neumožňují jiné uspořádání.
Odvodnění chodníku je řešeno do stávajících vpustí.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 05.09.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 19.09.2018 (16:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.