Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Předcházení zahoření skládek odpadů


Kategorie

Výzkum a vývoj

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Zahoření skládek odpadů, ať legálních, provozovaných v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo nelegálních je stále opakujícím se problémem, který následně musí být řešeno u legálně provozovaných skládek zejména provozovateli skládek, u nelegálních pak velmi často obcemi a kraji. Zahoření skládek je často spojeno se zdravotními i bezpečnostními riziky, u nelegálních skládek dochází současně k porušování legislativy a bývá spojeno i s podvodnými skutky a žhářstvím. Projekt bude směrován na identifikaci možných příčin a původu zahoření skládek odpadů, preventivních opatření, nápravných opatření a vytipování nejvhodnějších způsobů likvidace a bezpečnostních opatření při zahoření pro případy: 1) legálních a, 2) nelegálních skládek. Výstupem by měly být manuály pro uživatele, kteří mohou ovlivnit předejití takovýchto situací. Uživatelem by byli zejména provozovatelé skládek v případě legálních skládek, obce a krajské úřady v případě nelegálních skládek. Projekt bude doplněn odkazy na zařízení pro bezpečné odstranění zahořených odpadů v zařízeních pro nakládání s odpady v krajském členění včetně jejich kapacit.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 05.11.2018 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.