Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Právní služby na úseku ochrany a správy objektů a památkově chráněných objektů


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Právní služby na úseku ochrany a správy objektů a památkově chráněných objektů“, kód CPV 79100000-5. Předmětem veřejné zakázky je zejména poskytování právních služeb na úseku ochrany a správy objektů a památkově chráněných objektů, zejména: a) právní služby spojené se správou, péčí a provozem památkově chráněných objektů, včetně národních kulturních památek, které má zadavatel ve správě na základě Zřizovací listiny, b) právní služby spojené se správou, péčí a provozem dalších objektů, zejména depozitárních areálů sbírkových předmětů, které má zadavatel ve správě, c) právní služby spojené s restaurátorsko-stavební péčí a ochranou památkově chráněných objektů ve správě zadavatele, d) právní služby spojené s nakládáním se souvisejícím nemovitým a movitým majetkem v rozsahu Zřizovací listiny, e) další právní služby v souvislosti s výkonem doplňkových činností zadavatele podle Zřizovací listiny. Předmět plnění této veřejné zakázky, jakož i podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně a závazně specifikovány v Obchodních podmínkách v příloze č. 31.3 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 21.01.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.