Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Právní služby


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem tohoto Zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s vybranými Dodavateli. S každým vybraným Dodavatelem uzavře každý člen sdružení zadavatelů samostatnou Smlouvu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to: • Část 1 – Právní služby v rámci ČR • Část 2 – Právní služby v Evropském hospodářském prostoru Dodavatel je oprávněn podat Žádost o účast na obě uvedené části Veřejné zakázky nebo i jen na jednu z těchto částí. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace pro tu část (části) Veřejné zakázky, pro kterou (které) hodlá podat Nabídku. Kvalifikovaný Dodavatel je oprávněn podat Nabídku na tu část Veřejné zakázky, ohledně které byl k podání Nabídky Zadavatelem vyzván na základě výsledků kvalifikační fáze Zadávacího řízení. Předmětem plnění realizovaného dle Smlouvy uzavřené v části 1 Veřejné zakázky bude poskytování právních služeb v rámci České republiky a dále právních služeb souvisejících s evropským právem. Předmětem plnění realizovaného dle Smlouvy uzavřené v části 2 Veřejné zakázky bude poskytování právních služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru vyjma České republiky, a dále poskytování právních služeb v rámci Ruské federace, Turecké republiky, Švýcarska a po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU nadále i ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska; Evropským hospodářským prostorem se přitom rozumí území zahrnující následující státy – členské země EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko. Předmět veřejné zakázky nezahrnuje právní služby, na které se vztahuje některá z výjimek stanovených ZZVZ nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, zejména výjimka dle § 29 písm. k) ZZVZ, tj. právní služby v rámci zastupování klienta v soudním, rozhodčím, smírčím nebo správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem nebo v řízení před mezinárodními orgány pro řešení sporů, jakož i právní služby při přípravě na výše uvedená řízení, nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem některého z výše uvedených řízení, nebo pokud se v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 ZZVZ bude jednat o veřejnou zakázku na právní služby, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem podle § 25 ZZVZ.

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.05.2019 (12:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.