Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Polská x Rooseveltova – úprava křižovatky, projektová dokumentace

Číslo ve věstníku:
P19V00000016
Kategorie

Projekty a studieStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a v inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení na stavbu, spolupráci při zadávacím řízením na zakázky na výběr dodavatele stavby a autorský dozor. Projektová dokumentace (PD) pod názvem „Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky“ bude řešit úpravu křižovatky s ohledem na bezpečnost provozu chodců a cyklistů a zajistění průjezdnosti autobusů při pravém odbočení z ulice Rooseveltova bez nutnosti najetí do protisměru. Průjezdnost křížovatky bude prověřena obalovými křivkami pro tři nápravová patnáct metrů dlouhá vozidla. Současně bude řešeno veřejné osvětlení a dopravní značení. Podkladem pro PD bude zpracovaná územní studie Úprava křižovatky ul. Polská x Rooseveltova vypracovaná ateliérem ATELIS Olomouc v říjnu 2018. Součástí PD bude i projektová dokumentace pro provádění stavby přeložek inženýrských sítí dle požadavků jejich správců. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 15.03.2019 (09:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.