Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

PdF/ITEP – dodávka hardwarového uložiště dat


Kategorie

IT
IT ->  HW a příslušenství

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření hardwarového uložiště dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení navýšením výkonových SSD kapacit centrálního datového úložiště používaného pro systém evidence studia STAG a rozšíření hardwarového uložiště pro zálohování dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení na navýšení kapacit systému zabezpečení dat centrálního datového úložiště pro systém evidence studia STAG zálohovací formou.
Součástí plnění jsou rovněž veškeré optické i metalické propojovací kabely nutné pro zprovoznění celého řešení (netýká se tedy metalických a optických rozvodů v budově), ostatní instalační materiál, instalace a konfigurace aktivních prvků i disků, propojení nového systému se stávajícím a integrace stávající technologie s nově dodávanými prvky, vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do stávající sítě Zadavatele, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti. Nabízené technické řešení musí být plně kompatibilní s počítačovou sítí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dodavatel je povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD. Dodavatel je také povinen uklidit a odvézt všechny obaly a další materiály používaných při vlastní instalaci v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 07.01.2019 (11:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.