Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

PD OPRAVA POVRCHU VOZOVKY UL. POHŮRECKÁ, K. Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru pro frézu ul. Pohůrecká k. ú. České Budějovice 5. Jedná se o odfrézování části krytu – cca 6 cm v překopech 12-14 cm a jeho obnovu vrstvami asfaltového betonu cca 4cm. Cílem je oprava nevyhovujícího asfaltového povrchu komunikace v délce 220 m a šířce 7 m, tj. cca 1650 m2 včetně chodníků po obou stranách vozovky (výměna povrchu za ZD). Navržené stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu - frézování, vybourání poškozených obrub, odstranění nevyhovujícího povrchu chodníků, příprava betonového lože pro osazení obrub, osazení nových sil. obrub, osazení zahradních obrub, vyrovnání a zhutnění podkladních vrstev komunikace a chodníků, nový asfaltový povrch vozovky včetně napojení sjezdů, nový povrch ze zámkové dlažby u chodníků včetně prvků pro nevidomé barva červená. Součástí stavby jsou i výškové úpravy vpustí, poklopů a krycích hrnců, terénní úpravy, obnova VDZ. Návrh opravy bude proveden dle výsledků sond, které jsou přílohou tohoto zadání a to v doporučeném způsobu opravy č. A. Zhotovitel si zajistí přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí, dopravně inženýrské opatření pro realizaci stavby včetně schválení DIO Policie ČR a odboru dopravy ČB, bude vyřešena i případná etapizace prací. Zároveň bude zajištěna koordinace s jednotlivými vlastníky okolních nemovitostí a zohledněny požadavky na objízdné trasy.

Druh zadávacího řízení:
Dynamický nákupní systém
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 06.03.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 19.03.2019 (11:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.